9
3i

PPoE холболт

PPPoE холболт үүсгэх заавар

Мобинетийн PPPoE холболтыг Windows*XP дээр оруулах заавар

 

Алхам 1: Start > All Programs > Accessories > Communications > Network Connectoins руу орно.

Алхам 2: Дэлгэцийн зүүн дээд хэсэгт байгаа Create a new connection –г сонгоно.

Алхам 3: New Connection Wizard гэсэн хэсэг Next товч дарна.

Алхам 4: Дээрхи сонголтуудаас Connect to the internet –г сонгоод Next товч дарна.

Алхам 5: Дээрхи сонголтуудаас set up my connection manually-г сонгоод Next дарна.

Алхам 6: Дээрхи сонголтуудаас Connect using a broadband connection that requires a user name and password гэсэн сонголтыг сонгоод Next дарна.

Алхам 7: ISP name талбар дээр Mobinet гэж нөхөж бичээд Next дарна.

Алхам 8:

  • -User name: Хэрэглэгчийн интернэтэд нэвтрэх нэр
  • -Password: Нууц үг
  • -Confirm password: Нууц үгээ дахин бичнэ.

Алхам 9: Add a shortcut to this connection to my desktop хэсгийг идэвхижүүлээд Finish дарна.