9
3i

www.mobicom.mn

Үйлчилгээний төлбөр төлөх заавар

Эрхэм хэрэглэгч та онлайнаар буюу www.mobicom.mn-ээр дамжуулан үйлчилгээний төлбөрөө төлөх боломжтой.

 
Видео зааврыг үзэх